Kärnkraften och avfallsförvaringen

Två "om" och ett "men"
Om det verkligen funnits en metod för hur det högaktiva kärnbränsleavfallet skulle kunna förvaras under hundratusentals år in i framtiden, så hade det ju inte funnits hinder att fortsätta nuvarande kärnkraftproduktion.

Om det verkligen funnits ett berg i Europa som kunde försäkra full säkerhet i hundratusentals år för ett förvar av högaktivt kärnbränsleavfall, så vore det idealiskt som sopstation för hela Europas kärnbränsleavfall.

Men nu är det så att ingen sådan metod finns och inget sådant berg finns - annat än i SKB:s skenvärld. Vid framtida istider (som kan beräknas vara över oss om 5000, 20.000 och 70.000 år), kommer det svenska urberget återigen att skakas och genomkorsas av ofantliga jordbävningar - på samma sätt som vi numera vet, och klart dokumenterat, att fallet var när sista istiden slutade för ca 10.000 år sedan. I en sådan miljö finns ingen säkerhet att luta sig mot. Då torde inget berggrundsförvar överleva oskadat.

 

Två - inte ett - alternativ
SKB talar bara om sin KBS-3 metod. Men det finns ett alternativ - den så kallade DRD-metoden (närmare diskuterad i nästa avdelning; 4-5). I Fig. 4-5-1 jämför vi "säkerheten" för de två metoderna (DRD och KBS-3) i långtidsperspektivet fram till Första Framtida Istid.

Fig. 4-5-1. Jämförelse mellan DRD-metoden och KBS/SKB-metoden vad gäller "säkerhet" och stress på kommande generationer. Den mest osäkra lagringen utgörs av mellanlagret CLAB, som projekterats för "upp till 100 år, eller mer. När avfallet till slut hamnar i ett KBS-förvar, så lämnas det helt utan kontroll och vid första framtida istiden kollapsar alla sunda säkerhetsförhoppningar (därom vittnar entydigt nya geologiska rön). DRD-metoden, däremot, erbjuder konstant kontroll, full tillgänglighet (för reparation så väl som för framtida tekniska framsteg för att oskadliggöra avfallet) och till och med flyttbarhet (det senare kan vara av stor betydelse, då det faktiskt innebär att man från kommunal sida kan hyra ut ett förvar på en begränsad tidsperiod).

 
Ladda ner: Nya förutsättningar - nya lösningar pdf


Ladda ner: Nygårds, besluten och verkligheten pdf

SUPRA BLEEKER WOMEN,SUPREME X NIKE AIR MAX 98 SHOES,TIMBERLAND 6 INCH BOOTS HERREN,TIMBERLAND 6 INCH BOOTS,TIMBERLAND 8 INCH BOOTS MEN,TIMBERLAND CHUKKA BOOTS