Sverige i ett nötskal

Det finns många enastående objekt och
många undersköna platser i Sverige
Men det finns bara en enda plats
– Åkers Bergslag – där vi, på några få km,
alldeles inpå storstaden har hela vårt lands
integrerade natur- och kulturutveckling
kondenserad på ett lättöverskådligt och
fascinerande sätt


Detta är helt unikt!


Här har vi ”vår identitetspunkt i Europa”
eller ”Sverige i ett nötskal”
ett tvärvetenskapligt eldorado
som skär över all samhällsgränser

1992 kom Mörner för första gången till Åkers Bergslag. Här fick han se storartade spår av landhöjningen. Men också gamla spår av mänsklig möda; ”förbipassagerna” längs Marviksleden. Idén slog genast rot; här, bara här, kan man berätta hela Sveriges integrerade natur- och kulturhistoria på ett fascinerande och lättfattligt sätt.
1994 hölls den första kursen i ”Tvärvetenskaplig Natur och Kultur Kunskap” (TNKK) och i maj 2007 hålles den för 13e året (som 5-poängskurs vid Mälardalens Högskola).
En central del i TNKK-kurserna har alltid varit en vandring över Stenhuggarmon där vi följer landhöjningen steg för steg från istid till nutid. Områdets lokala historia ställs i relation till den globala utvecklingen. Här öppnas perspektiven. Inte för utan har denna vandring kommit att kallas ”Själens Motionsslinga”.

Natur- och kulturhistorian längs Marviksleden utvecklas i nära samklang med land-höjningens successiva blottläggande av ny mark från +150 m ner till dagens nivå.

Sammanvävningen av områdets natur- och kulturutveckling kan utryckas som ovan. Detta är ”Sverige i ett nötskal” – bara här har vi hela Sveriges historia kondenserad till några kilometrar. Det blir även ”Vår Identitetspunkt i Europa