FRAMTIDEN

Projektet är tänkt som en sorts motsvarighet till ”Eden Park” i Cornwall i England, ett projekt som startade som en udda idé 1998 men nu växt till en anläggning som har 450 anställda och över 1,5 miljoner besökare per år. Projektets central tema är ”den gröna växtligheten”.
Vårt centrala tema är tiden; bakåt, framåt och åt sidorna runt jorden.
Därmed finns det egentligen inga begränsningar. Dessutom kan, skall ock måste, projektet ständigt växa och förnyas genom att databasen byggs ut, justeras och ändras – allt under högsta vetenskapliga stingens; men med enkelhet i uttryckssätt.


Start


Vi hoppas att vårt projekt skall kunna påbörjas under perioden 2009–2010.


Om 5 år


Man böjar nu ta emot besökare. Vi måste tro på en jättesuccé. Kringanläggningarna börjar ta form. Mycket av det audiovisuella åskådningsmaterialet tas fram genom nya specialkurser vid Mälardalens Högskola. Vårt centrum skall nu ha tagit över som ”ett ställverk” för den lokala turismen. Våra biologiska stationer bör kunna vara i ordning. Projektering för integreringen med övriga Mälardalen skall vara långt framskriden. Till utbudet hör en serie specialkomponerade ”paketresor”. Närområdets kulturturism börjar dra nytta av den nya centralpunktens samordningsförmåga. Vi tror att 10:talt till ett 100:tal nya arbetstillfällen skall föreligga.


Om 15 år


Nu skall hela anläggningen vara i full gång (sedan flera år). Vi räknar med besökssiffror på 0,5 miljoner (eller mer). Skolklasser vallfärdar hit – det är ”ett måste” för dem. Våra databaser är nu välfyllda och besöks av vetgiriga, klassprojekt och forskare. Vi tror att många 100:tals till något 1000:tal nya arbetstillfällen skapats.
Ute i Europa har flera liknande identitetsprojekt kommit igång och andra är sådana i vardande. Från EU ges riktade söt just för detta; ”European Identity Points – A Network for Understanding”.
TidsTornet i Läggesta och regionen runt därom inklusive Stockholm har blivit ”Centre in the Baltic”.


Om 25 år


Databaserna uppdateras kontinuerligt vilket borgar för att någon föråldring inte sker. Nu blommar anläggningen. Vi når nya årliga rekord i besöksantal. Vår förhoppning om en generell ”folklig förälskelse” har verkligt slagit in. Intresset från utlandet är fortfarande stort – årligen tar vi emot delegationer som vill se och lära för egna konstruktioner i hemlanden. De skräddarsydda paketresorna har blivit en ”hit”.
Projektet som helhet omfattar nu 1000:tals arbetstillfällen.
Här finns vandring, cykling, ridning, kanotturer, bilresor, bussresor och båtresor i Mälaren.


Om 50 år


Samma positiva resultat föreligger. Projektet rusar vidare. I det nya samhället, känns det skönt att för en dag, eller så, kunna försvinna bort längs ”själens motionsslinga” på oanade tidsresor med nya fascinerande perspektiv, och att få sitt eget närområde vitaliserat.


Om 100 år


Våra universitet har stått sig i hundratals år. Det synes vår anläggning också göra just för att den knyter samman djupaste forskning med enklaste kunskapsutbud där perspektiven alltid står i centrum och där det komplicerade säges på ett enkelt och lättfattligt sätt