Vetenskapliga Rådet

Den historia vi avser berätta skall vara helt baserad på fakta. Vi tror nämligen att verkligheten är så omtumlande fantastisk att den vida överträffar dikten.

För att säkerställa kvalitén har föreningen till sin verksamhet knutit ett vetenskapligt råd bestående av följande 15 personer:

Prof. Britta. Alin-Åkerman
Prof. Björn Ambrosiani
Univ. Lektor. Jan Brandt
Fil.Dr. Christian Bronge
Prof. Maths Isacson
Fil.Dr. Magnus Josephson
Tekn.Dr. Björn Klevebring
Doc. Mats G. Larsson
Doc. Sten Lindblom
Doc. N.-A. Mörner (ordf.)
Tekn.Dr. Orvar Nyquist
Fil.Dr. Thomas Porathe
Fil.Dr. Sigurd Rahmqvist
Fil.Dr. Carl Gustav Rosén
Prof. Svante Strandberg
Utbildning
Arkeologi
Design & Bild
Geografi, hydrologi
Ekonomisk historia
Arkeologi
Metallurgi
Arkeologi
Geologi
Geologi
Järnhistoria
Design & Bild
Historia
Biologi
Namnforskning
Lärarhögskolan
Riksantikvarieämbetet
Mälardalens Högskola
Stockholms Univeristet
Uppsala Universitet
Sörmlands Museum
(Klevebring AB)
(Uppsala)
Stockholms Universitet
Stockholms Universitet
(Jernkontoret)
Mälardalens Högskola
Riksantikvarieämbetet
(Mariefred)
Uppsala Universitet