Själens Motionsslinga

Vid varje TNKK-kurs har vi gjort en vandring över Stenhuggarmon, följt landhöjningen steg för steg och stannat vid olika nivåer där vi diskuterat först just den punkten just på den platsen, därefter hur Sverige såg ut i övrigt just då (klimat, invandring av växter och djur samt spår av mänsklig närvaro), och till sist hur värden i övrigt såg ut. ”Blott barbariet, var en gång fosterländskt” framstår i förklarat ljus. Men samtidigt: vad var det som tog oss från barbari till dagens välfärdsstat? Vi diskuterar bergshanteringens central betydelse, Gustav Vasas organisation av landet, stormaktstiden, frihetstiden med sin vetenskapliga toppnivå, bruken med sin bruksandan och folkhemstanken som kanske har sina rötter just i bruksandan. Samtidigt kommer dagsaktuella frågor och globala mänskliga perspektiv naturligt in i bilden. Fakta läggs till fakta, men på ett enkelt och lättfattligt sätt. ”Resan” innehåller natur-, kultur-, filosofi-, teknik-, miljö-, ekologi- och energiperspektiv.
Den här vandringen har kommit att kallas ”Själens Motionsslinga”.

Strandförskjutningen efter istiden med höjden i meter över havet och tiden i årtusenden före idag. Röda punkten = stoppstationer i vandingen över Stenhuggarmon – ”Själens Motionsslinga”.
Den här vandringen har kommit att kallas ”Själens Motionsslinga”. Sedan begynnelsen 1994, har vi vandrat denna Själens motionsslinga med ca.1000 personer – gamla och unga, sakkunniga och amatörer – alltid med samma resultat: man har fascinerats och fångats av de hisnande perspektiven i denna lustfyllda tidsresa från barbari till välfärdsstat.
När det gäller skolbarn, tror jag att vi står inför en ny pedagogik och ett nytt sätt att förmedla kunskap. I TidsTornet bygger vi ut idén till en fungerande verklighet – ett fantastiskt, instrument i den framtida kunskapsförmedling.

En kort resumé


(1) Här diskuterar vi isavsmältningstiden för 10.500 år sedan då havsytan låg på +150 m. Hela området låg under vatten. Ur havet reste sig en 30-50 m hög isbräcka. Gigantiska isblock bröts loss och störtade i havet där det blev isberg som drev iväg västerut. Valar, sälar och polartorsk fanns i havet. På vinterisen kunde isbjörnar ses.
Men i Jeriko var man i 4e stadsfasen och på Sri Lanka hade man odlat spannmål i minst 4000 år.

(2) Här ligger en mycket stor strandlinjevall. Tiden är 9300 före idag och höjden är +80 m. Detta är Ancylus havets gränsvall. Området kan nu betecknas som en ytterskärgård. Vi står på kanten av en långsmal ö. Kanske fanns här säljägare. Vid kursen 2005 hittade vi brända stenar som kan tyda på säsongsbesök av säljägare. På fastlandet hade nu hasseln invandrat. På västkusten fanns bebyggelse.
Stora delar av Nordsjön var land. England var landfast.
Ute i världen hade en begynnande stadsbildning börjat.

(3) Här på nivån +44 m gräver vi fram en sötvattenslagun före det att havet stiger till +50 m och Littorinatiden tar sin början.

(4) Vid nivån +50 m förekommer mycket klars strandlinjelägen på ett flertal platser i trakten. Denna nivå, ”Littorina Maximum”, dateras 7000 år före idag. Nu hade området förvandlats till en inneskärgård. Nu hade hela ”ekblandskogen” invandrat. Nu bodde det folk på flera platser runt om i trakten (redan 1000 år tidigare hade människan hunnit ända upp i nordligaste Norrland). Våra stenyxor var enkla s.k. ”kärnyxor”. Boplatserna var enkla. Klimatet var ungefär 1 grad varmare än idag.
Ute i världen var statsbildningen i full gång. I Sahara fanns stora sjöar med flodhästar och krokodiler (avbildade på klippmålningar). I Canada drog sig sista resterna av landisen nu hastigt bort över Hudson Bay. Världshavet låg runt –10 m. Kulturen började blomstra runt floddalarna längs Eufrat & Tigris, Nilen och Indus.

(5) Vi stannar vid nivån +33 m där ett strandläge syns. Tiden är 5000 BP. Området är nu ett större landområde genomskuret av en vattenväg; Marviksleden mellan Östersjön i söder och Mälardalen i norr. Denna vattenväg kommer att förbli en viktig kommunikationsled i 4000 år. I närområdet hade stenåldersfolket nu lärt sig göra lergods. I detta lergods har man hittat avtryck av sädeskorn och vindruvskärnor. Man var åkerbrukare och klimatet var så varmt att vindruvor kunde växa i trakten. Medeltemperaturen var 2,5 grader varmare än nu. Boningshusen var enkla hyddor. Ute i världen såg det helt annorlunda ut. Städer fanns det gått om med jättelika tempel och flervånings palats. I Mesopotamien fanns kilskrift och Gilgamesh eposet var redan nerskrivet (det skulle ta 3500 år innan vi ristade får första runa). Underbara konstföremål skapades. Namngivna personer förekom (det skulle ta 4000 år innan vi fick våra första historiska personer). I Indus blomstrade Mohenjodaro kulturen med städer och byggnader som hade enkla ”vattenklosetter”.

(6) Vi stannar på +25 m nivån där havet stod för 4000 år sedan. Nu har vi lärt oss polera våra stenyxor och göra skafthål i dem. Det är slutet på stenåldern. Om ca. 300 år kommer lägsta sedimentytan vid Laxne att börja sticka upp ur havet; tvinga fram ett drag för båttrafiken (drag-rännan syns ännu i naturen) och öppnande en landförbindelse österut.
För 500-600 år sedan byggdes de sista pyramiderna i Egypten. På Kreta uppfördes palatset i Knossos. Städerna växer upp över jorden. Kina får sitt skriftspråk.

(7) Vi stannar på nivån +13,5 m. Här stod havet stilla under ca 300 år. Ett delta med meanderbågar syns vid Kvarnbäcken. Tiden är 700 f.Kr. Vi är i slutet av Bronsålder. Klimatet växlar drastiskt: varmt – extremt varmt och så kallt och regnigt. Samtidigt går vi över i Järnålder. Vi saknar skriftspråk och bor i enklare långhus. Men ute i världen ser det verkligen annorlunda ut. Grekland blomstrar. Homeros skriver Iliaden och Odyssén. Troja har fallit för 500 år sedan. Snart kommer Sokrates, Platon och Aristoteles in på scenen.

(8) Vid Åkers kyrka kan vi se sista resterna av vattenvägen från Marviken via Visnaren och Bondkroken till Östersjöviken in i Mälaren. Tiden är 500-700-talet e.Kr. och vattennivån är +6-7 m. Vid Skäggesta fanns ett strategiskt läge. Här tror vi ”skäggesta-ätten” blev stormän i det område som vi kallar ”Storåker”. Uppe i skogen hade man gjort en utomordentlig innovation; man bröt järnmalm ur berget och använde detta i järntillverkning. Ute i världen hade förstås mycket hänt. Romarriket hade fallit. Vandalerna hade härjat. Stora delar av Europa befann sig i ”mörka tider” (the Dark Ages). När Marviksleden bröts runt 750 e.Kr, var det slut med Storåker. Samtidigt började Birka blomstra. Man anar ett sammanhang.

(9) Runt 1000 e.Kr. låg havet på +5 m. Det var varmt. Strax efter blev det hypervarmt och vattenytan sjönk snabbt till +3,6 m runt 1050 e.Kr. I närområdet torde Ingvars fader Emund ha bott som storman. När torkan var som värst, samlade Ingvar ihop folk och 30 skepp för en jättelik expedition ända bort till Särkland (dagens Iran). När bara ett fåtal återvände började man resa runstenar (”Ingvarstenar”) efter de omkomna (daterade till 1040-1050-talet). Efter detta var det slut på den svenska vikingatiden. Vår medeltid skulle börja.

Detta är huvudpunkterna i den vandring – eller tidsresa – vi kallar ”själens motionsslinga”. Att den fungerar med avsett syfte har vi testat. Så kom idén att ställa den horisontella skogspromenaden på höjden i ett vertikalt torn där informationen skulle kunna göras ännu effektivare.