TidsTornet
vid Läggesta i Strängnäs kommun

ett framtidsprojekt med bakåtperspektiv

Det finns många enastående objekt och undersköna platser i Sverige. Men det finnas bara en enda plats – trakten kring ”TidsTornet” – där vi, på några kvadratkilometer, alldeles inpå storstaden, har hela vårt lands integrerade natur- och kulturutveckling kondenserad på ett lättöverskådligt och fascinerande sätt. Detta är helt unikt. Här har vi ”vår identitetspunkt i Europa” eller ”Sverige i ett nötskal”; ett tvärvetenskapligt eldorado som skär över alla de gränser.
Landhöjningen efter istiden på 150 m blir vår ”motor” i projektet. Den kan följas på plats; nivå efter nivå, tidpunktpunkt efter tidpunktpunkt. Den lokala historien sammanvävs med Sveriges och hela väldens historia. Det blir en hisnande resa från barbari till välfärdsstat eller från ishav till villaträdgård. Vi kallar den:


Själens motionsslinga
Vi har testat vårt koncept längs Själens motionsslinga
Sedan begynnelsen 1994, har vi vandrat denna Själens motionsslinga med 100tals personer – gamla och unga, sakkunniga och amatörer – alltid med samma resultat: man har fascinerats och fångats av de hisnande perspektiven i denna lusfyllda tidsresa från barbari till välfärdsstat.
Fakta läggs till fakta, men på ett enkelt och lättfattligt sätt. ”Resan” innehåller natur-, kultur-, filosofi-, teknik-, miljö-, ekologi- och energiperspektiv.
När det gäller skolbarn, tror jag att vi står inför en ny pedagogik och ett nytt sätt att förmedla kunskap. I TidsTornet bygger vi ut idén till en fungerande verklighet – ett fantastiskt, instrument i framtida kunskapsförmedling.

TidsTornet vid Läggesta
Tanken är att bygga ett 150 m högt torn vid Läggesta för att visualisera allt detta och för att göra denna svindlande kunskapslavin tillgänglig för alla och envar. Tornet är tänkt att bli centrum i en större kunskapsark där upplevelser och det lustfyllda lärandet är ledstjärna.

Själva TidsTornet placeras på +70 m berget (röd punkt)
Kringaktiviteterna följer bergssluttningen ner till vägen. Särskilda områden är reserverade för biologi, det fantastiska Ingvarståget och en arkeologisk park.
En centralbyggnad finns för kunskapssmedjor, hörsal, butik och turistcenter.


Läget intill Läggesta station och E20 är idealiskt. Gripsholm ligger strax intill (och integreras naturligtvis i vårt utbud). En fungerande infrastruktur för service, parkering och information anses lättordnade. Inom en 10milaradie når man stora delar av det dynamiska Mälardalsområdet och hela Stockholmsområdet med goda tåg- och vägförbindelser. Flera större flygplatser finns även på bekvämt avstånd. Båtförbindelser (inte minst med Birka) kan ordnas.


Själva TidsTornet
avser vi placera på +70 m-berget i söder med en serie stationer på utvalda tidsnivåer utmed sluttningen ner till vägen. Här presenteras lokalsituationen i spegling av vad som händer i världen i övrigt vid samma tid.


Runt Bondkroken avser vi skapa en kunskapspark. I en serie ”kunskaps-smedjor” kan man – allt efter tycke och smak – dyka ner i olika audiovisuella kunskapsbaser och databanker. Här stillar man sin nyfikenhet. Här gör man egna skolprojekt. Här kan man även bedriva direkt forskning – kanske en ny länk i Mälardalens högskola. Vi tänker oss även en konstens ”konstbrygga” och en musikens ”ljudsnäcka”. Kring Bondkrokens vatten skapar våra biologer härliga utbud vad gäller lokal biologi och ekologi. Vid Stora Sundbys södra sida finns idealiska möjligheter att skapa en stilla kontemplativ miljö för vandring och rekreation i en miljö inriktad på arkeologi, geologisk (uppställda mineralblock), fauna och flora. Vi glömmer på intet sätt familjerna och barnen, tvärt om avser söka nå dessa grupper via speciella arrangemang.


Vikingatidens otroliga ”Ingvarståg” utgick med största sannolikhet från området vid Lida. Naturligtvis måste detta – vid Bondkrokens strand eller på plats vid Lida – inkorporeras i utbudet. Till detta kommer att vi ”under resand gång” även kunnat dokumentera ett ”Storåker” från tiden 500-700 e.Kr. och en sensationellt tidig begynnande järnbrytning ur berget redan på 500-600 e.Kr.


Förutom rika upplevelser och lustfyllt lärande direkt på plats i TidsTornet och i kunskapsparken, så måste tornet och parken även fungera som ett centrum – eller ”ställverk” – för vidare upplevelser och äventyr i närområde så väl som Mälardalen i övrigt.


Här – just här och bara här – hittar vi hela Sveriges integrerade natur- och kulturutveckling. Det är unikt. Här vinner vi våra rötter, vår identitet.
Vi tänker gärna på Doris Dalar i Harry Martinssons Aniara, där den älskade hembygden växte till ett livselixir för överlevnad.
Så är även vår förhoppning att man här i TidsTornet skall kunna bli inspirerad, få nya perspektiv och hämta kraft och glädje för at gå vidare. Och utan att man riktigt vet hur det gick till, så skall man även förstå Sveriges väg ”från barbari till välfärdsstat”.
Vad är det vi söker skapar?

Ett lokalt centrum som kommer att innebära en direkt ”boom” för regionen. Men även ett ”ställverk” där kulturturismen organiseras och dirigeras på ett sätt som gynnas såväl närområde som regionen i stort.


Ett centrum för hela Mälardalen dit man måste komma för att se, lära och ha roligt. Vi skapar naturliga och effektiva länkar till övriga attraktioner inom regionen. Det är en självklarhet.


Ett nytt lärocentrum – ett ”måste” – för skolor i hela landet. Men även ett centrum för lärarutbildning och ren forskning. Ett torn i Mälardalens högskola?


Ett centrum i Balticum? Stockholm har sökt bli centrum i Balticum, med andra städer konkurrerar om detta. Kanske vårt torn – som ju på sitt sätt mäter Östersjöns förändring genom tiden – kan bli den naturliga centralpunkten.


Sveriges identitetspunkt i Europa. Det unika med platsen är att vi just på denna punkt kan förmedla hela den integrerade natur- och kulturhistorian i Sverige. Här har vi vår identitetspunkt, helt enkelt.
Den första punkten i ett nätverk av europeiska identitetspunkter. Det föreligger strävanden att skapa liknande nationella eller regionala identitets-punkter i ett närverk över hela Europa. Här är det vi som leder denna utveckling.

Men hur som helst
ä r det något fullkomligt unikt vi söker skapa
o o o
ett nytt sätt att berätta historia och entusiasmera,
att fånga kunskapstörstande och kuskapsskygga,
att flytta museer, skolor och universitet ut i det fria
att väva nya nätverk i allt större cirklar
samt, förstås,
att befrukta bygden och regionen i stort

Till vårt förfogande har vi: (1) en solid lokal förankring, (2) en ideell föreningen (”föreningen TidsTornet”) som arbetar effektivt och snabbt, (3) ett Vetenskapligt Råd (bestående av 15 prominenta forskare) och (4) 15 års utvecklingsarbete på plats (med årliga 5-poängskurser i ”Tvärvetenskaplig Natur och Kultur Kunskap”, TNKK, samt en lång rad av seminarier och möten inom Projekt TidsTornet). Ur detta skall TidsTornet med kringaktiviteter växa fram.