Huvudbyggnaden


Huvudbyggnadens placering och utformning har presenterats under “Infrastruktur”. Här skall några av de viktigare delmomenten beskrivas lite mer utförligt vad gäller tänkt utformning och innehåll.

Själva ”tidsresan”


Den ena huskropp (35x110 m) är utformad som ett liggande TidsTorn där 10 m = 1000 år och där tidsindelningen finns markerad på golvet så att man vet hur man går från 11.000 år före idag, 1000 år per 10 m, fram till dagens datum. Här berättas hela historien steg för steg i ord och bild. Vid de äldre högre nivåerna tas realistiska vyer från rätt nivå ner via en mast. Vid varje nivå visas en bild även av hur närområdet såg ut vid tiden i fråga. Denna del blir som ett stort integrerat museum där det lokala ställs mot det globala (på sätt som tidigare gjorts längs Själens Motionsslinga).
Vid utgången finns en skalenlig terrängmodell av närområdet med Marviks-leden i centrum där ”vattenytan” sjunker undan med landhöjningen. Om 2 sek = 100 år så skulle varje animering ta 7 min (i en om och om igen repeterande följd).

”Tankesmedjorna”


I den andra huskroppen finns en serie uppföljande utbud. Däribland även en serie ”tankesmedjor” där djupdykningar kan ske i speciella databaser och informations-utbud. Dessa databaser är tänkta att stå under en kontinuerlig uppgradering och utbyggnad – som den del av aktiviteterna vid Mälardalens Högskola under ämnet ”Tidsdesin”. För närvarande har 7 tankesmedjor planerats.

Tiden: Här kan djuplodande fakta laddas ner för tidsnivå efter tidsnivå och från olika punkter på jorden. Här kan vilken tid som helst sökas (inte bara de som speciellt tas fram i ”tidsresorna” i tidsmuséet och ute i fält).

Tanken: Här ligger tyngdpunkten på människosläktets filosofiska tänkande; det försiktiga sökandet, den härliga blomningen under grekisk ”guldålder”, medeltidens s.k. ”mörker” och så den snabba utvecklingen efter renässans och reformation, inte minst då inom naturvetenskaperna.

Handen: Den mänskliga handen (styrd av hjärnan förstås) kom att frambringa allt mer sofistikerade produkter. Vi må häpna över konstföremålen i Ur för 5000 år sedan, tekniken bakom de utsökta mikroarbetena under grekisk ”guldålder”, den s.k. ”vattenklockan” (300 f.Kr.), monumenten från olika tider och olika kulturer, och så vårt eget rusande in i atomålder och it-värld. Allt det tillhör tekniken som självfallet utvecklats med tiden i en alltmer rasande takt.

Konsten: Här gäller helt andra lagar än de som gäller tekniken (handen). När vi möter de tidiga grottmålningarna för kanske 35.000 år sedan, så möter vi redan fulländade verk. De går inte att göras bättre – bara annorlunda. Och det kommer att gälla den fortsatta utvecklingen; inte uppåt utan sidledes till nya domäner, nya uttryckssätt. Detta blir temat – i ord och bild – för denna tankesmedja.

Landhöjningen: Här öppnas databaser för djupdykningar i detta ämne. Hur gick det egentligen till (i detalj och i mekanism), detta samspel mellan ett land som höjde sig (i avklingande takt) och en havsyta som steg efter istidens avsmältning (i en avklingande takt till ett stopp för 5000-6000 år sedan). Här kommer vi även att ha 3D modeller i 4D modeller (höjd, bredd, djup och tid) där betraktaren själv via en spak kan återskapa vilken tidsbild som önskas.

Isen: Har finns databaser tillägnade istidens utbredning, dagens glaciärer, arkiven från långa iskärnor från Grönland och Antarktis, fynd ur isen (mammutarna i Sibirien, ismannen i Alperna, mumierna från Anderna, etc.).

Klimatet: Här finns databaser om orsakerna till istiderna, kortare svängningar i klimatet, de s.k. ”små istiderna” under de sista 600 åren, och tankar om framtidens klimat. Just från detta närområde finns många intressanta ”tidsfönster” att öppna (t.ex. Vråkulturen för 5000 år sedan då temperaturen var 2,5 grader varmare än idag och då vindruvor växte i Katrineholmstrakten, för 2700-2500 år sedan då klimatet växlade snabbt från varmt till hypervarmt till kallt och regnigt, och kring 980-1080 e.Kr. då klimatet på liknade sätt snabb-växlade från varmt till hypervarmt till svalt och regnigt.

I hörsalen


Hörsalen är tänkt att bli en plats för animeringar av olika viktiga och intressanta utbud. Självfallet är detta något som framförallt kommer att byggas upp ”i efterhand”.
Vi redan fått in en rad förslag på olika program och presentationer.

I souvenirbutiken


I souvenir butiken avser vi försälja skrifter, posters, vykort, souvenirer, T-shirts, etc. Vi kommer självfallet att utnyttja det lokala hantverkskunnandet för produktion av speciella souvenirer.


I turistcentrat


Turistcentrat är tänkt att fungera som ”ett ställverk” för kulturturismen i närområdet och angränsande kringområden. Här skall man kunna beställa och ordna sina vidare aktiviteter i området. Vandringar, kanotfärder, bilutflykter, exkursioner och besök på andra turistplatser skall kunna organiseras här. Man bör även saluför skräddarsydda paketresor i direkt anslutning till projekt TidsTornet.