Föreningen “TidsTornet” i Läggesta


Föreningen TidsTornel i Läggesta är en ideell förening. Den bildades 2003 för att driva ”projekt TidsTornet i Läggesta” vidare mot ett framtida etablerande i naturen.

Idéägare är Nils-Axel Mörner
(www.pog.nu)

Föreningen har haft en styrelse som varierat mellan 10 och 6 personer, samt en lista på övriga medlemmar.
Ordförande perioden 2003-2004: Kenty Holmgren (Västerås)
Ordförande perioden 2004-2006: James Bennet (Mariefred)

Den 10 december hölls senaste årsmötet där nuvarande styrelse valdes:

Nils-Axel Mörner
Helena Möcklin
Karin von Schlebrügge
Anne-Marie Betulander
Håkan Elmqvist
Ingemar Odlander
ordförande (och idéägare) mornerTABORTDETTA@pog.nu
sekreterare
vice ordförande

Listan på övriga medlemmar omfattar för tillfället 25 personer.

Arbetet i föreningen drivs numera i aktiva arbetsmöten.

Solberga gård i Åkers Styckebruk fungerar som föreningens centrum.

Bidrag till föreningens verksamhet har erhållits från följande instanser:
Svenska ESF-rådet Södermanlands län
Strängnäs Kommun

En mer omfattande ”förstudie” avses presenteras per 2007-05-31.