Var ligger Centrum i Östersjön (Balticum)?

Man tvistar om vilken ort som bör stiga fram som en sorts naturligt “centrum i Balticum” – städer tävlar mot städer.
Nu ser vi ett mycket naturligare alternativ; nämligen “TidsTornet i Läggesta”.

Som en verklig vattenståndspegel skulle detta torn resa sig 150 meter över dagens havsyta och speglar (registrera) den stegvisa förändringen i Östersjöns vattenståndsyta efter istiden.

Till denna stegvisa registrering hör även dess berättade och visualiserade historia – steg för steg, nivå för nivå – det är just det som är andemeningen i “TidsTornet i Läggesta”.

I TidsTornet i Läggesta
– strax intill Stockholm och mitt i Mälardalens vagga –
har vi en naturlig centralpunkt i Östersjön.
Låt tornet + Mälardalen + Stockholm bli just den centralort man söker!