Bildarkivet

Från TNKK-kurserna och exkursionerna längs Själens Motionsslinga föreligger ett mycket omfattande bildmaterial omfattande ett par 100 bilder. Till detta kommer otaliga fotografiska bilder. Video band dokumenterar den första dokumentationen av den stora jordbävningen ”på hösten 10.430 varv före idag” i en stor vägskärning vid Turinge år 1995 och därefter dateringen till hösten av ett år i en annan vägskärning strax intill. Vandringen längs Själens Motionsslinga finns även på videoinspelning.
Två årskullar studenter vid MdH i ämnet ”design och produktutveckling” gjorde egna bilder efter föredrag och vandring längs Själens Motionsslinga. Dessa bilder – totalt ca 50 st – ger en ganska enastående visuell dokumentation av projektet och dess bärande idéer.
Från lärarhåll har det framhållits att studenternas bildmaterial och berättandet längs Själens Motionsslinga utgör en enastående bas för skolprojekt där den lokala historian och särarten tas fram, sätts in i sitt sammanhang och speglas i bild.